CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM COBEHATI

Tên công ty CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM COBEHATI
Mã số thuế 2901946526
Ngày cấp 03/08/2018
Tình trạng hoạt động Người nộp thuế đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý Chi cục Thuế Huyện Yên Thành
Địa chỉ trụ sở Xóm Lĩnh Sơn, Xã Đức Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam (Xem bản đồ)
Điện thoại 01686841398
Chủ sở hữu Trần Thị Nga
Ngành nghề kinh doanh G4632 – Bán buôn thực phẩm. (Ngành chính)
G4649 – Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.
G4719 – Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp .
G47210 – Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh.
G4722 – Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.
N82990 – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

Bài viết liên quan