CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN KHÁNH VINH

Tên công ty CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN KHÁNH VINH
Mã số thuế 2901946607
Ngày cấp 06/08/2018
Tình trạng hoạt động Người nộp thuế đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý Chi cục Thuế Huyện Diễn Châu
Địa chỉ trụ sở Xóm Tiền Tiến, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam (Xem bản đồ)
Điện thoại 0979728697
Chủ sở hữu Đinh Văn Khánh
Ngành nghề kinh doanh C1020 – Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản. (Ngành chính)
G4632 – Bán buôn thực phẩm.
G4722 – Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.
A03110 – Khai thác thuỷ sản biển.
A0312 – Khai thác thuỷ sản nội địa.
A03210 – Nuôi trồng thuỷ sản biển.
A0322 – Nuôi trồng thuỷ sản nội địa.
N82990 – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

Bài viết liên quan