Danh sách Khách sạn tại TP Vinh Nghệ An

Khách sạn Sài Gòn Kim Liên

Khách sạn Sài Gòn Kim Liên

Khách sạn Mường Thanh Sông Lam

Khách sạn Hữu Nghị

Khách sạn Hữu Nghị 

Khách sạn Phương Đông

Khách sạn Phương đông

Khách sạn Sài Gòn – Kim Liên 
Đc.: 25 Quang Trung, Vinh,
Tel: 3838899 Fax: 3838898

E-mail: sgklna@vnn.vn

Khách sạn Mường Thanh Sông Lam 
Đc.: 13 Quang Trung, Thành phố Vinh.

website: ht://muongthanh.vn

Khách sạn Hữu Nghị 
Đc.: 74 Đ. Lê lợi – Vinh
Tel: 3842520/3842492 Fax: 3842813
E-mail: hnghihot@hn.vnn.vn
Website: ht://huunghina.com.vn
Khách sạn Thượng Hải Vinh 
Đc.: 26 Lê Lợi – Thành Phố Vinh –
Tel: 3589486 – 589480 / Fax: 3589487/

Email: ksthuonghaivinh@gmail.com
Website: ht://thuonghaivinhhotel.com

Khách sạn Giao Tế 
Đc.: 09 Đ. Hồ Tùng Mậu, Vinh
Tel: 3843175, Fax: 3596249
E-mail: giaotehotel@gmail.com
Khách sạn Phương Đông 
Đc.: 02- Đ. Trường Thi – Vinh
Tel: 3562299 Fax: 3562562
E-mail: kspdong@hn.vnn.vn
Khách sạn Vương Hoàn 
Đc.: Số 40 Đ. Trần Quang Diệu – Vinh,
Tel: 038 8600727 Fax: 038 8600929
E-mail: vuonghoan@vuonghoanduc.vn
Website: ht://khachsanvuonghoan.vn
Khách sạn Asean Vinh Nghệ An
Đc.: Số 114 – Trần Phú – Thành phố Vinh –
Tel: 0383.593333 – Fax: 0383.834094

Email: anhdien088@yahoo.com

Website: ht://hotelaseavinh.com

Khách sạn Beijing Hotel 

Đc.: 110 Mai Hắc Đế – Thành phố Vinh –
Tel: 354.8888/ Fax: 3595.479
Email: ksbackinh@yahoo.com.vn

ht://phuongbacna.vn

Khách sạn Thành Vinh 
Đc.: Số 213 Đ. Lê Lợi – Vinh
Tel: 3847.222 Fax:3847226
Email: khachsanthanhvinh@gmail.com -ht://khachsanthanhvinh.com
Khách sạn Xanh – 
Đc.: 02 Đ. Mai Hắc Đế – Vinh
Tel: 3844788 Fax: 3848873
E-mail: sales.greenhotel.na@gmail.com
Khách sạn Hoa Phượng Đỏ 
Đc.: Đ. Lê Lợi – Vinh
Tel: 3833352/ 3841236 Fax: 3835673
E-mail: hpdohotel@hn.vnn.vn
Minh Khang Guest House 
Đc.: Số 54 Lý Thường Kiệt – Vinh –
Tel:  6252.757 Fax:  6252.717
E-mail: minhkhanghotel@yahoo.com.vn
Khách sạn Lam Hồng 
Đc.: Số 26 – Đ. Phan Bội Châu – Vinh,
Tel: 3853261 Fax: 3533.013
E-mail: lamhonghotel@yahoo.com.vn
Khách sạn Công Đoàn Hồ Goong 
Đc.: Đ. Phan Đăng Lưu – Vinh –
Tel: 3842819 Fax: 3844110
Khách sạn Đoàn A 
Đc.: Số 73B Phan Bội Châu – Vinh –
Tel: 3532181 Fax: 3531.898
Khách sạn AMI 
Đc.: Số 8 Đ. Duy Tân B – Vinh –
Tel: 3524488 Fax: 3524488
E-mail: khachsanami@yahoo.com
Khách sạn Phượng Hoàng 
Đc.: Số 199 Lê Duẩn – Vinh –
Tel: 3849555 Fax: 3552338
E-mail: ksphuonghoang@yahoo.com
Khách sạn Sơn Trang 
Đc.: Số 9A Đ. Nguyễn Trãi – Vinh –
Tel: 3514435 Fax: 3514447
E-mail: sontranghotel@gmail.com
Nhà nghỉ Hoàng Anh 
Đc.: Số 9 Đ. Đặng Dung, Lê Mao,  Vinh
ĐT KS Hoàng Anh 2 là 384.86.88.

Đ/c Mail: congtyhaiyen2010@gmail.com

Khách sạn Hoàng Anh Vinh 
Đc.: Ngõ 1/1 Đ. Hoàng Phan Thái, Vinh

ĐT: 3.512256 Di động: 0982077868.
Đ/c Mail: congtyhaiyen2010@gmail.com

Khách sạn Thiên Tân 
Đc.: 26 Phượng Hoàng – Vinh –
Tel: 3558 555 Fax: 3558 605
E-mail: thientanhotel@yahoo.com
Khách sạn Mường Thanh -Thanh Niên 
Đc.: Số 74-Lê Hồng Phong-Vinh
Tel: 3588686 Fax: 3588787
Khách sạn APEC –  Vinh – 
Đc.: Số 09 A – Đ. Hồ Tùng Mậu,  Vinh
Tel: 8.698.698 – Fax: 8. 697.698
Khách sạn Phương Huy 
Đc.: Số 2 – Hồ Tùng Mậu – Vinh –
Tel: 599727 Fax: 599727
Khách sạn Quang Triều 
Đc.: Số 17 Đ. Mai Hắc Đế – Vinh
Tel: 3569175 Fax: 3569175
Khách sạn Sao Mai 
Đc.: Khối Tân Lập – Phường Hưng Dũng – Vinh
Tel:  3597678 Fax:  3597678
hách sạn Sara Thành Vinh 
Đc.: Đ. V.I Lê Nin – Vinh
Tel: 3526555 Fax: 3522655
Khách sạn Tân Thịnh 
Đc.: Số 72 Lê Lợi – Thành phố Vinh –
Tel: 3833.485 – 0383 599 647
Fax: 0383 842 160
Khách sạn Phú Nguyên Hải 
Đc.: 81 Đ. Lê Lợi – Vinh
Tel: 3848429 Fax: 3832014
E-mail: cnh@hn.vnn.vn
Khách sạn Trường Sơn 
Đc.: Số 33 Phan Bội Châu – Vinh –
Tel: 3539427 Fax: 3539427
Khách sạn Trắc Địa 
Đc.: Số 12 Đ. Mai Hắc Đế – Vinh –
Tel: 3842784 Fax: 3842784
Khách sạn Việt Lào 
Đc.: 37 A Đ. Quang Trung – .Vinh
Tel: 3564911 Fax: 3565004
KS Sao Mai 1 
Đc.: Hưng Dũng
Tel: 3597678
Khách sạn Bến Thuỷ 
Đc.: 41 Đ. Nguyễn Du – .Vinh
Tel: 3855163 Fax: 3552788
Khách sạn Thắng Lợi 
Đc.: Số 33 Đ. Quang Trung – Vinh
Tel: 3588115, Fax: 3588116
Khách sạn Thương Mại Vinh 
Đc.: Đ. Quang Trung – Vinh
Tel: 3830215, Fax: 3830393
Khách sạn Đông Đô 
Đc.: Số 14 Đ. Mai Hắc Đế – Vinh
Tel: 3846990, Fax: 3536963
Khách sạn Bảo Ngọc 
Đc. Đ. Lê Lợi – Vinh
Tel: 3569999
Khách sạn Hồng Ngọc 
Đc.: Đ. Lê Lợi – .Vinh
Tel: 3841314
Khách sạn Hà Bình 
Đc.: Đ. Hồ Sỹ Dương – Vinh
Tel: 3594074
Khách sạn Kim Loan 
Đc.: Đ. Nguyễn Du – .Vinh
Tel: 3855806
Khách sạn Kim Thái San 
Đc.: Đ. Lê Lợi – .Vinh
Tel: 3844409
Khách sạn Ngân Hà 
Đc.: Đ. Quang Trung – Vinh
Tel: 3849896 Fax: 3849896
Khách sạn Phương Bắc 
Đc.: Đ. Mai Hắc Đế – Vinh
Tel: 3595479, Fax: 3595479
Khách sạn Phương Nam 
Đc.: Đ. Nguyễn Thị Minh Khai – Vinh
Tel: 3847422, Fax: 3847422
Khách sạn Thanh Bình 
Đc.: Đ. Quang Trung – Vinh
Tel: 3842512
Khách sạn Thanh Lịch 
Đc.: Đ. Quang Trung – Vinh
Tel: 3841340
Khách sạn Thiên Hương 
Đc.: Đ. Quang Trung – .Vinh
Tel: 844611
Khách sạn Thuỷ Tiên 
Đc.: Đ. Phan bội Châu – Vinh
Tel: 853814
Khách sạn Trà Bồng 
Đc.: Đ. Trần Phú – Vinh
Tel: 842226
Khách sạn Lâm Viên 
Đc.: Số 46 Đ. Phượng Hoàng – Vinh
Tel: 3558567 Fax: 3558567

Bài viết liên quan