Ngân hàng ACB

Địa chỉ: S5-B201-B301, nhà B, tòa nhà Teccotower – Khu TM_DV – Nhà ở, số C1, Phường Quang Trung, Thành Phố Vinh
Số điện thoại: +84238 3556979, fax. +84238 3556989
Email: acb@acb.com.vn
Website: http://acb.ngan-hang.com/chinhanh/nghe-an/vinh.