Giới thiệu Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nghệ An

Trung Tâm Xúc tiến Thương mại Nghệ An

Địa chỉ : 70 Nguyễn Thị Minh Khai , T.P.Vinh , Nghệ An
Email: ntpcna@gmail.com (cá nhân Giám đốc (Private email): nthntpc@gmail.com )
Websites: http://www.ntpc.vn ; http://www.ntpc.com.vn
(Add. 70 Nguyen Thi Minh Khai, Vinh City, Nghe An )
Điện thoại: Tel. (0238) 3596628 , Fax : (0238) 3596638

****

Quá trình thành lập:
Trung tâm xúc tiến thương mại Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo Quyết định số 1130/ QĐUB của UBND tỉnh Nghệ An ngày 10 tháng 04 năm 2002

****

Chức năng nhiệm vụ:

– Thu thập , xử lý và phổ biến thông tin thương mại
– Nghiên cứu P/Tthị trường, sản phẩm trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh xuất khẩu,thu hút đầu tư.
– Tổ chức hội thảo, hội chợ, hỗ trợ tham gia hội chợ, hội thảo, quảng cáo , marketing v.v…
– Tham vấn chính sách phát triển kinh tế, thương mại, quản lý hoạt động XTTM
– Hỗ trợ doanh nghiệp bằng các hoạt động nghiệp vụ, thông tin,tư vấn v.v…
– Tổ chức huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về hoạt động thương mại.
– Các hoạt động khác có liên quan và cần đến xúc tiến thương mại.

****

Tổ Chức Trung Tâm:

Trung tâm Xúc tiến thương mại Nghệ An hiện tại có 10 nhn viên chính thức (chưa kể các cộng tác viên) làm việc tại 3 phòng : Phòng HCTH, Phòng nghiệp vụ XTTM và Phòng thông tin, thương mại điện tử (TT &TMĐT)

******************

Đội ngũ cán bộ nhân viên Trung tâm


Nguyễn Trọng Hùng
Giám đốc Trung tâm
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp ĐH Ngoại thương Hà Nội 1981

   Dương Mạnh Hùng
Cán bộ phòng Nghiệp vụ XTTM
Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp ĐH Kinh tế tài chính tại CHLB Nga


Trần Thị Vân Anh
Trưởng phòng Nghiệp vu XTTM
Trình độ chuyên môn: TN trường ĐHKH Huế chuyên ngành Nga – Anh


Lê Thị Lan Hương
Trưởng phòng TT& TMĐT
Trình độ chuyên môn: TN trường ĐHSP Vinh chuyên ngành Tiếng Anh

 

Trần Đinh Nhật Ánh
Cán bộ phòng Nghiệp vụ XTTM
Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp ĐH Thương mại, chu
yên ngành kinh tế


Trần Thị Ngọc
Cán bộ phòng TT&TMĐT
Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp ĐH Vinh

Trần Thị Ngọc Chi
Kế toán
Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp ĐH
chuyên ngành Kinh tế


 

*******

Danh bạ điện thoại, email.

Đơn vị Chức vụ Tel. Email
Ng: Trọng Hùng G. đốc 0903446608 nthntpc@gmail.com
Trần Thị Ngọc Chi Kế toán 0987540240 chitrannc@gmail.com
Trần Thị Vân Anh TPhòng 0904425557 Vianhnice@gmail.com
Dương Mạnh Hùng Ch.Viên 0942393062 duongmos4@gmail.com
Trần Đinh Nhật Ánh Ch.Viên 0902254507 nhatanh.trandinh@gmail.com
Lê Thị Lan Hương TPhòng 0912741523 Lethilanhuong09@gmail.com
Trần Thị Ngọc Ch.Viên 0948414166 tranngoctttmdt@gmail.com

Bài viết liên quan