Hình ảnh hệ thống dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe

Hình ảnh hệ thống dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe

Bệnh Viện Đa Khoa Nghệ An (đang xây dựng)

Bệnh viện 115 Nghệ An

Bệnh viện Cửa Đông

Bệnh viện Cửa Đông

Bệnh viện đa khoa Nghệ An

Bệnh viện đa khoa Nghệ An

Bệnh viện Thái An (Cửa Nam- Vinh)

Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (Nguyễn Sỹ Sách – Vinh)

Bệnh viện Mắt Sài gòn- Nghệ An

Bệnh viện Thành An ( Lý thường Kiệt- VInh)

Bệnh viện Nguyễn Minh Hồng (Lý thường Kiệt – Vinh)

Bệnh viện Quân Y 4

Bài viết liên quan