HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP MIỀN NÚI KỲ SƠN

Tên công ty HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP MIỀN NÚI KỲ SƠN
Mã số thuế 2901942169
Ngày cấp 21/06/2018
Tình trạng hoạt động Người nộp thuế đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý Chi cục Thuế Huyện Kỳ Sơn
Địa chỉ trụ sở Ki ốt Lương Hương Giang, bản Xiêng Thù, Xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Xã Chiêu Lưu, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam (Xem bản đồ)
Chủ sở hữu Lương Hương Giang
Ngành nghề kinh doanh A01110 – Trồng lúa.
A01120 – Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác.
A01130 – Trồng cây lấy củ có chất bột.
A01270 – Trồng cây chè .
A014 – Chăn nuôi.
A01410 – Chăn nuôi trâu, bò.
A01440 – Chăn nuôi dê, cừu .
A01450 – Chăn nuôi lợn .
A01500 – Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. (Ngành chính)
A02300 – Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác.
A0322 – Nuôi trồng thuỷ sản nội địa.

Bài viết liên quan