HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH BƯỞI HỒNG QUANG TIẾN

Tên công ty HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH BƯỞI HỒNG QUANG TIẾN
Mã số thuế 2901950378
Ngày cấp 18/09/2018
Tình trạng hoạt động Người nộp thuế đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý Chi cục Thuế Thị xã Thái Hoà
Địa chỉ trụ sở K. Dốc Cao, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam (Xem bản đồ)
Chủ sở hữu Mã Ngọc Phú
Ngành nghề kinh doanh A01. – Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan. (Ngành chính)

Bài viết liên quan