HỢP TÁC XÃ THU MUA NÔNG SẢN VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG HOÀI ANH

Tên công ty HỢP TÁC XÃ THU MUA NÔNG SẢN VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG HOÀI ANH
Mã số thuế 2901946452
Ngày cấp 01/08/2018
Tình trạng hoạt động Người nộp thuế đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý Chi cục Thuế Huyện Diễn Châu
Địa chỉ trụ sở xóm Trung Tiến, Xã Diễn Hoàng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam (Xem bản đồ)
Điện thoại 0967292525
Chủ sở hữu Nguyễn Ngọc Thụ
Ngành nghề kinh doanh E381 – Thu gom rác thải. (Ngành chính)
A01630 – Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch.

Bài viết liên quan