Những địa điểm du lịch Nghệ An nổi tiếng

Du lịch Nghệ An với những thắng cảnh tự nhiên đẹp nổi tiếng, với những đền chùa miếu mạo tấp nập du khách bốn phương

Khu du lịch Bãi Lữ

Khu du lịch Bãi Lữ

Khu du lịch Bãi Lữ

Khu du lịch Bãi Lữ

Khu du lịch Bãi Lữ

Biển Cửa Lò

Biển Cửa Lò

Biển Cửa Lò

Biển Cửa Lò

Quảng trường Hồ Chí Minh

Quảng trường Hồ Chí Minh

Quảng trường Hồ Chí Minh

Quảng trường Hồ Chí Minh

Đền thờ Mai Hắc Đế

Đền thờ Mai Hắc Đế

Rừng săng  lẻ Tương Dương

Rừng săng  lẻ Tương Dương

Rừng Thanh Thủy

Rừng Thanh Thủy

Sân Golf Cửa Lò

Sân Golf Cửa Lò

Sông Lam - đoạn chảy qua Nam Đàn- Lam River at Nam Dan District

Sông Lam – đoạn chảy qua Nam Đàn- Lam River at Nam Dan District

Hang Thẩm Ồm, Quỳ Châu (Tham Om Cave in Quy Chau Dist.)

Hang Thẩm Ồm, Quỳ Châu (Tham Om Cave in Quy Chau Dist.)

Nhà Bác Hồ – Nam Đàn – President HoChiMinh house in Nam Dan (Native Village)

Bài viết liên quan