Giáo dục Cao đẳng- trung cấp- dạy nghề

Cao đẳng sư phạm Nghệ A n C ao đẳng dầu khí Nghệ An CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN\ Cao đẳng Việt Đức Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc ​ Trường Cao đẳng nghề du lịch – thương mại Nghệ An Cao đẳng Giao thông Vận tải Miền Trung Cao đẳng Hoan Châu