Thủy Hải Sản

Các mặt hàng Thủy Hải Sản do các công ty: Công ty CP đầu tư hợp tác kinh tế Việt – Lào , Công ty CP XNK thủy sản Nghệ An II , Công ty CP xuất nhập khẩu Nghệ An… xuất nhập khẩu.