Du lịch văn hóa, tâm linh

Du lịch văn hóa, tâm linh: Nghệ An có rất nhiều di tích lịch sử văn hóa, đền, chùa: điển hình như Khu bảo tàng Kim Liên, khu đền thờ, lăng mộ Mai Hắc Đế, Khu di tích Truông Bồn, Nghĩa trang Liệt sỹ Việt Lào, đền thờ Quang Trung, Đèn thờ ô Hoàng Mười, v.v…