Thủy điện Nghệ An

Các nhà máy Thủy điện tại Nghệ An: Thủy điện Bản Vẽ, Thủy điện Khe Bố…

Thủy điện Bản Vẽ

Công trình thủy điện Bản Vẽ nằm trên một nhánh của sông Nậm Nơn.

Công trình đập thủy điện Bản Vẽ có độ cao 137m dài 509m , dung tích hồ chứa đạt 1,8 tỉ m .

Ảnh đẹp

Khu vực hòa lưới điện quốc gia của thủy điện Bản Vẽ.

Thủy điện KHe bố

Thủy điện Khe Bố

Thủy điện Hủa na

Thủy điện Huana 

Bài viết liên quan